Районно Мюфтийство - Велико Търново е разположено в Централна Северна България и обхваща областите Велико Търново и Габрово.
Територията на Районно Мюфтийство – Велико Търново е с площ от 46 621км2. То граничи с Районно Мюфтийство - Плевен, Стара Загора, Сливен и Търговище.
Мюфтийството разполага с 43 джамии и месджиди.
Мюсюлманското население в района е около 35 000.
Броя на мюсюлманските настоятелства в региона на Районно мюфтийство Велико Търново е 43. Районното мюфтийство е със седалище гр.Велико Търново.


Екип:

Районен мюфтия 

 Нутфи Алидинов Нутфиев

 

Секретар
Яшар Сабриев Мехмедов

 

Експерт Вакъфи
 Юсуф Мехмедов Шакиров

 

Ваизе
Сакине Арифова Кулова

 

Контакти:

гр. Велико Търново, п.к. 5003

ул.Теодосий Търновски №25

тел: 062 650 379

E-mail:   rm.velikotarnovo@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.