Районно Мюфтийство-Сливен


Районно Мюфтийство - Сливен се намира в Югоизточен планов регион на България и обхваща област Сливен. Територията на Районно Мюфтийство - Сливен  е с площ от 3 544 км2. То граничи с Районно Мюфтийство - Велико Търново, Русе, Шумен, Стара Загора, Търговище.
Мюфтийството разполага с 22 джамии и месджиди.
Мюсюлманското население в Районно Мюфтийство Сливен е около 20 000.
Броя на Мюсюлманските настоятелства в региона на Районно мюфтийство Сливен е 19. Районното мюфтийство е със седалище гр.Сливен.

 Екип:


Районен мюфтия


Турхан Хасан


Секретар
Сали Исмаилов


Спец.отдел „Вакъфи”

 

Контакти:
гр.Сливен   Ул. „Цар Освободител”№ 24
тел/факс: 044 622 352
E-mail: rm.sliven@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.