Мюсюлманското изповедание в Република България уведомява мюсюлманската общност, че на редовно заседание на Комисията по Фетва към Висшия мюсюлмански съвет беше взето решение Нисабът за Зекят, който ще се дава през месец Рамазан 2024 г., да бъде 8000 лева.

Фитре (садака-и фитр) за 2024 г. ще бъде най-малко 12 лева на човек.

Стойностите, които трябва да съблюдават мюсюлманите – български граждани, които живеят или работят извън България, трябва да бъдат определени от оторизираните религиозни институции или организации в съответната страна. Това трябва да се спазва, дори при даване на Фитре или Зекят в България, независимо дали вярващите го дават сами или чрез упълномощено лице.

Горепосочените суми са изчислени съгласно метода, одобрен с решение на Комисията по Фетва от 15.08.2009 г.

Пожелаваме ви достойно посрещане и ползотворен Рамазан! Нека Свещеният месец, който започва на 11 март 2024 г., да  бъде изпълнен с берекета и благодатта на Аллах!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.