Управителният съвет на „БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШЕ ИСЛЯМСКО ОБРАЗОВАНИЕ (БАЗВИО)“  свиква Общо събрание на 24.11.2023 г. (петък), в гр. Момчилград, ул. „Вяра” № 6, в залата на Духовно училищe – Момчилград от 19:30 часа.

Дневен ред:

1.       Отчетен доклад на Управителния съвет на БАЗВИО;

2.       Избиране на нов Управителен съвет;

3.       Разни.

 

22.10.2023 г.

Председател на Управителния съвет,

БЕЙХАН ЮСЕИН МЕХМЕД

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.