Мюсюлманското изповедание чества 100-годишината на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен със специална юбилейна монета. 

Тя се сече в Монетния двор на БНБ като от нея ще бъдат емитирани 500 броя. В началото на месец септември монетата ще бъде пусната за продажба в Главното мюфтийство, в Районните мюфтийства, както и в самото духовно училище "НЮВВАБ" в гр. Шумен.

На лицевата страна на монетата е изобразена сградата на най-старото духовно училище на турско-мюсюлманската общност в България.

На гърба ѝ е изобразена турата на османотурски - езикът, който е преподаван в ДУ "НЮВВАБ" до края на 40-те години на миналия век. Изписана е и годината на основаването (1922 г.), както и годината, в която честваме юбилея на Духовното училище (2022 г.).


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.