ОБЯВА - Курсът за имам-хатиби в с. Устина е преместен в Момчилград

Курсът за имам-хатиби през 2021/2022 г. е преместен от с. Устина обл. Пловдив в Момчилград. Обучителният период ще бъде 9 месеца. През това време курсистите ще изучават дисциплини, свързани с Исляма, които ще им дадат възможност да практикуват професията на имам. 

Учебната година ще започне в началото на октомври 2021 г. и ще продължи до края на юли 2022 г. Тя ще се проведе в редовна форма на обучение, а при извънредна епидемична ситуация - дистанционно (online).

Желаещите да се включат в курса трябва да са навършили пълнолетие, да бъдат български граждани и да изповядват Исляма.

 

Документи за кандидатстване:

1.   Свидетелство за съдимост;

2.   Медицинско за психично здраве.

 

Краен срок за подаване на документите: 30.09.2021 година.

Забележка: Желаещите за участие в обучението могат да се обърнат към съответните районни мюфтийства.

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.