Протестна декларация срещу опитите за ограничаване на религиозните свободи в Република България

приета на заседание на Висшия мюсюлмански съвет на Мюсюлманско изповедание в Република България, гр. София, 13. 06. 2016г.

 

Висшият мюсюлмански съвет, в качеството си на централен колективен ръководен орган на религиозната институция Мюсюлманското изповедание, представляваща мюсюлманската общност в Република България, позовавайки се на правото на вероизповедание, като основно, естествено и демократично човешко право, гарантирано от Конституцията на Република България, Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, Европейската конвенция за правата на човека, заявява следното:

Отчитайки явлението на нарастваща ислямофобия през последните 15 години в глобален план и тенденцията за пренасянето на това явление в национален мащаб,  изразяваме безпокойството си от опитите за ограничаването на религиозните права под

претекст, истерията и популизма на определени политици и кръгове, че с налаганите рестрикции върху религиозните права, се защитава националната сигурност и обществен ред.

В този контекст ние сме обезпокоени от действията на някои общини, които с нормативните си документи накърняват религиозните права и чувства на мюсюлманите, налагайки забрана и санкция за носенето на определени дрехи, покриващи лицето. Защото според определени сунитски канонични тълкувания това е религиозна разпоредба и задължение за мюсюлманките.

Още повече мюсюлманската общност в България е силно обезпокоена и потресена от действията чрез Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето“ да бъде забранено вековно установеното традиционно и религиозно предписано облекло (хиджаб, забрадка, шамия, кърпа и др.) на жените мюсюлманки, под претекста, че се защитават националната сигурност и обществен ред, които касаят и гражданите, изповядващи исляма.

Припомняме, че мюсюлманската общност в България се представлява от Мюсюлманско изповедание – религиозната институция с повече от 100 годишна история, и всички опити да се говори от името на общността или да бъде пренебрегната институцията е откровено незачитане на демокрацията и Конституцията предвид факта, че религиозната институция е призвана да организира религиозния живот и да отстоява религиозните права на мюсюлманската общност в България.

Заявяваме, че ще отстояваме човешките и най-вече религиозните права, вековните традиции и идентичност на мюсюлманската общност в България с всички законови и демократични методи, осъзнавайки, че това е всеобщ граждански дълг в една демократична страна с пълноправни граждани на България и Европа.

Затова ясно и категорично се противопоставяме на опитите за инкриминирането на религиозни задължения и обязаности в ислямската религия и в частност носенето на хиджаб от мюсюлманките.

Надяваме се на мъдър и обществено отговорен подход от страна на държавните институции в Република България при приемането на закони, касаещи правото на свободно изповядване на религията, предпазването от въвличане в евтин политически популизъм, който би върнал мюсюлманската общност в спомените им за мракобесните времена преди 1989 г., и би заличил положените през последните 26 години общи огромни усилия по пътя към изграждането на демокрацията в Република България чрез гарантиране зачитането на изконните човешки права.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.