976 делегати участват на редовнатаНационална мюсюлманска конференция

 

976делегати са на редовната Национална мюсюлманска конференция в зала 1 на Националния дворец на културата. Представителите на мюсюлмаската общност в страната започнаха да пристигат в раните часове. Конференцията откри един от най-възрастните делегати д-р Исмаил Джамбазов.

 

Приветствия към Конференцията изнесоха пастор Евгени Найденов от името на председателя на Националния съвет на религиозната общност д-р Рупен Крикорян. Главния мюфтия на Румъния Мурат Юсуф и заместник-председателя на Председателството по религозните въпроси на Турция проф. д-р Хасан Кямил Йълмаз.

 

Делегатите гласуваха единодушно за председателстващ на Конференцията, протоколчици и квестори. Делегатите препотвърдиха решението на Висшия мюсюлмански съвет за председател и членове на Мандатната комисия и Комисията за изменения и допълнение в устава. Единодушно бе гласуван дневния ред.  Делегатите изразиха своята воля за явно гласуване.

 

След приветствените слова председателя на Мандатната комисия Бирали Бирали обяви, че на лице е кворум за приемане на легитимни решения в най-висшия форум на мюсюлманите в България.

 

Делегатите изслушаха докладите на главния мюфтия и председателя на Висшия мюсюлманско изповедание.

 

Дневния ред продължава с обсъждане на предложенията за промени и дпълнения в устава на Мюсюламско изповедание.

 

В рания следобяд се очаква да бъдат гласувани новите ръководни органи на Иституцията, за които към настоящия момент е издигната кандидатурата на д-р Мустафа Хаджи, за главен мюфтия и г-н Ведат Ахмед за председател на ВМС.

Конференцията протича под засилени мерки за сигурност и стройна организация благодарение на коплекссните усилия от институциите.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.