Декларация на

Главно мюфтийство на Мюсюлманско изповедание в Република България по повод активната кампания за компрометиране свободното право на избор на мюсюлманите в страната за централни религиозни ръководни органи 

Главно мюфтийство на Мюсюлманско изповедание в Република България е силно обезпокоено от подетата компроматна война срещу Мюсюлманско изповедание и неговите легитимни ръководни органи. От изнесена информация в медийното пространство става ясно, че в ход е желанието на определени кръгове в държавата да опорочат предстоящия свободен избор на мюсюлманите за свой религиозен лидер.

Риториката на глашатаите, чрез които се твърдят откровени неистини в публичното пространство, се припокрива с инфантилните теории на мюфтията от тоталитарния период г-н Недим Генджев и неговото обкръжение, които са обединени около фантомното „Мюсюлманско сунитско ханефитско изповедание“. Чрез него Изповеданието се компрометира през последните 25 години.

 

Съждения, виждащи заплаха за националната сигурност от дейността на Изповеданието, са ясен признак за агресивното желание на определени субекти то да не може да осъществява своите функции адекватно и ефективно. 

Зад неаргументирания интерес прозира незаконосъобразното желание за груба намеса в религиозния живот на мюсюлманите в страната. За светска държава, каквато е нашата, това е недопустим противоконституционен акт. Още по-укорима е претенцията за предварително предопределяне на съдебни решения, с поставяне под съмнение свободната воля на съдиите, справедливостта и независимостта на българския съд.

Опитите за демонизиране на националните и международни отношения на Мюсюлманско изповедание са категоричен индикатор за намеренията Институцията да бъде изпразнена от съдържание и употребена в името на нездрави геостратегически интереси.

Ръководството на Главно мюфтийство категорично не приема подобни обвинения и държи да подчертае, че ще продължи да отстоява интересите на мюсюлманската общност, от която черпи кардиналната си сила в синхрон със законите на страната.

Мюсюлманската общност и нейната независима и свободна воля е авторитетът, който може да има легитимни претенции за избор на свой религиозен лидер. Лакмус за нивото на демокрацията в страната е дали този демократичен и свободен акт ще бъде регистриран от съответните институции.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.