На днешния ден, преди 35 години, се провеждат мирни протести в цялата страна с участието на хиляди турци и мюсюлмани срещу асимилационните политики от на тоталитарния комунистически режим в България. Събитията се превръщат в повратна точка не само за турците и мюсюлманите, но и за цяла България.

Съпротивата за съхранението на идентичността на мюсюлманите запалва искрата на свободата и демокрацията в страната, за да се превърне в един от най-значимите фактори за края на тоталитарното управление. В този смисъл протестните митинги са ключови за пътя на България към демократичните процеси.

По този повод Мюсюлманското изповедание в България изразява своето дълбоко уважение към героите на съпротивата на „Майските събития“ от 1989 г. в цяла България. Изказваме най-искрени съболезнования на всички мюсюлмани, загубили живота си в името на правата и свободите си. 

Нека Всевишният ги дари с Дженнета си!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.