УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото съобщение, преди да е започнала предизборната кампания в страната, в качеството си на представляващ религиозната институция на мюсюлманите в Република България, напомням следното:

- През годините се е налагало, да пускаме официално опровержение на неверни публикации, че в качеството си на Главен мюфтия съм призовавал да се гласува за една или друга политическа сила, за един или друг кандидат за държавен пост;

- Използването на религиозните общности, институции и верски убеждения не могат да бъдат използвани за политически цели. Това е принцип заложен в чл. 13, ал. 2 Конституцията на Република България и в чл. 7, ал. 2 от Закона за вероизповеданията;

- Дори в лично качество и от лице, което няма правоотношения с религиозната институция, използването на верски убеждения за политическа агитация е недопустимо и в противоречие с Конституцията на Република България.

Призовавам:

- Всички служители и свещенослужители на Мюсюлманското изповедание, заемащи назначаеми или изборни длъжности, да не използват религиозната институция, респективно служебното си положение за политическа агитация;

- Призовавам всички български граждани и в частност тези с мюсюлманско вероизповедание да упражнят правото си на глас, но да не използват верското си убеждение за политически цели.

Главен мюфтия

д-р Мустафа Хаджи

 

 

 

 

 

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.