Уважаеми братя и сестри мюсюлмани,

Скъпи сънародници,

 

Конституцията на Република България гарантира свободата на съвестта, избора на вероизповедание, както и свободното му изразяване. Демократичните закони на страната ни осигуряват правото да изразим своите убеждения, мнения и вярвания. Стъпвайки на тези принципи, Висшият мюсюлмански съвет изразява своята ангажираност и призовава всички обичани мюсюлмани в името на Аллах да участват в осемнадесетото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 г.

Напомняме, че премълчаването на религиозната и етническа принадлежност, както и други особености, подвежда статистическата информация и деформира реалната картина в страната ни. Това на свой ред се отразява и на цялостния живот в скъпата ни Родина, както и на политическите решения, които се взимат на базата на тези статистически данни, получени чрез преброяванията на всеки 10 години. Изрично подчертаваме, че нерядко тези решения имат субективно влияние върху мюсюлманската общност в страната. В този контекст всеки гражданин носи отговорност за по-нататъшните последствия от резултатите на преброяването на населението. Премълчаването на религиозната или етническа принадлежност е доброволен акт на асимилация и отказ от своята идентичност, култура, нрав и обичаи.

Отговорни за развитието на мюсюлманската общност в страната ни, призоваваме всички съграждани мюсюлмани в България и извън страната ясно и гласно да изразят своята религиозна и етническа принадлежност и да съхранят идентичността си не само в семейната среда, но и в обществото. Богатствата на една страна не са само природните блага или икономическите показатели. Богатство е и религиозното и етническо многообразие в една цивилизована и демократична страна, каквато е нашата Родина. Ние сме пример за Европа и за целия свят с начина, по който съжителстваме от векове наред - съвместно, мирно и братски.

 

Уважаеми мюсюлмани,

Бъдете отговорни и реализирайте законовото си право! Преброявайте се и отбележете в графа „Вероизповедание“ – „Мюсюлманско“. Не се притеснявайте да отбележите етническата си принадлежност и майчиния си език! Вие сте такива, каквито се чувствате.

Не позволявайте други да определят вместо Вас!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.