Висшият мюсюлмански съвет проведе поредното си заседание за 2020 година

Висшият мюсюлмански съвет (ВМС), централният колективен орган на Мюсюлманско изповедание, проведе второто си поредно заседание за настоящата 2020 година. Освен членовете на ВМС, по покана на председателя Ведат Ахмед, на работната среща присъстваха и представителите на ръководството на Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) начело с председателя Бирали Бирали.

Заседанието беше официално открито с приветствие към всички присъстващи от домакина Ведат Ахмед и с прочит на откъс от Свещения Коран от Бейхан Мехмед – районен мюфтия на Кърджали.

В рамките на своето изказване Ведат Ахмед благодари на НСРОБ за отзоваването на поканата и акцентира върху значимостта на взаимното опознаване между религиозните общности.

„Докато не се познаваме няма как да правим крачки заедно в търсене на решения за общите ни проблеми.“ – каза председателят на ВМС. Той представи накратко пред членовете на НСРОБ същността на Висшия мюсюлмански съвет като колективен орган на Мюсюлманско изповедание и ги запозна със сферите на дейността му и с основните задачи, които стоят пред ВМС.

Председателят на НСРОБ и заместник главен мюфтия на България Бирали Мюмюн Бирали, от своя страна, запозна присъстващите с 12-годишната история на НСРОБ и изрази добрата воля от страна на Съвета за сътрудничество с всички официални вероизповедания в България.

„Независимо от различните ни убеждения във вярата, ние сме обединени от една основа – вярата в Единствения Създател. Далеч от всички видове единения и смесвания на религиите, ние се опитваме да се съобразяваме със спецификите на различните религии и в отношенията си се придържаме към етиката - да не накърним религиозните чувства на всеки от членовете в Съвета и останалите, непредставени в НСРОБ общности.“ – коментира в рамките на проведеното заседание председателят на НСРОБ Бирали Бирали.

Представителите на различните официално представени религиозни общности в НСРОБ, които присъстваха на заседанието, имаха възможността да представят своите вероизповедания и дейността им пред членовете на ВМС.

„Срещи като тази и съществуването на НСРОБ като цяло е един успех за всички, които имат участие и принос за това.“ – каза в своето обръщение към присъстващите главният мюфтия на мюсюлманите в Република България д-р Мустафа Хаджи. Той акцентира върху факта, че подобни междурелигиозни срещи и форуми са възможност за взаимно опознаване и преодоляване на предразсъдъците между различните религиозни общности.

„Бъдещето на човечеството е в това – да сме заедно и да се борим за разрешаването на общите ни проблеми. Като религиозни общности сме изправени пред общи предизвикателства, които ще стават все по-големи във времето.“ -  каза още д-р Мустафа Хаджи, като апелира възможността за междурелигиозни срещи да се организира по-често и те да не са само в столицата, а и в провинциалните градове и населени места.

 

Автор: Л. Чаушева