Вярващия човек не се отчайва

На 19.03.2015г. в Медийно-културния център на Главно мюфтийство, Националния съвет на религиозните общности проведе заседание на което, гостува д-р Улви Ата – аташе по социалните въпроси към посолството на Република Турция.
На заседанието присъстваха представители на основните религиозни деноминации в България.
След като се запозна с членовете на съвета,  д-р Улви Ата се обърна с думите „Вярващия човек не се отчайва”. На фона на сложната международна обстановка ролята на духовника става все по необходима за доброто възпитание на обществото, принципите на етичните норми споделени от всички.
В обществата, в които живеем има общочовешки проблеми, които за решаването им са необходими усилията на всички членове на обществото – институции, организации и други обществени формации.
От своя страна председателя на съвета г-н Рупен Крикорян изрази своето задоволство от споделените идеи на д-р Улви Ата.
Съвета в своята дългогодишна практика следва принципите на сътрудничество между различните религиозни деноминации. За разрешаване на определени специфични проблеми като взема ясна и недвусмислена позиция срещу всички деструктивни явления целящи  да дискредитират имиджа на религията и вярата.
Въпреки негативните информационни бюлетини за конфликти в различни точки на света, религиозните лидери трябва да продължат своята мисия да изграждат доброто в обществото, тъй като това е в основата на земното изпитание на този свят.
На края НСРОБ се раздели със своя скъп гост с пожелания за нови срещи и успешни дейности и начинания.