Работна среща в гр.Айтос

На 18.03.2015г. в районно мюфтийство - Айтос се проведе работна среща с имамите от региона на, която бяха обсъдени въпроси свързани с подготовката за Кутлу Догум, поддържане нивото на имамите, набиране на участници за предстоящите семинари организирани от ГМ, организиране на хадж през 2015г., месечните доклади за дейността на имамите и предстоящата кампания за набиране на средства за курса за имами в с.Устина.
Районния мюфтия г-н Селятин Мухарем призова имамите за по-активно участие в организирането и провеждане на Кутлу доум в гр.Айтос и населените места и другите предстоящи мероприятия. Срещата приключи с лекция изнесена от гост имамина г-н Ясин Гюн, която беше свързана с дейността на имамите и основната поддръжка и почистване на джамиите.