Районният мюфтия на Плевен се срещна с представители на Община Никопол

Районният мюфтия на  Плевен Хаджи Ниджатин Неджипов проведе работна среща с представители на общинската администрация на град Никопол. Това се случи на 18.03.2015 година (сряда).  
На срещата бяха поставени въпроси от страна на районния мюфтия, свързани със статута на мюсюлманските настоятелства на територия на общината и джамиите. Неджипов се обърна и с въпрос за все още невъзстановените вакъфски имоти,  намиращи се на територията на Никопол, които включват две училища, два магазина и още няколко незастроени парцела.
Ахмед Ахмедов, заместник - кмет на град Никопол, обеща съдействие за намиране на удовлетворящи Районно мюфтийство - Плевен решения на коментираните на работната среща въпроси. В края й участниците и от двете страни взаимно си пожелаха ползотворна и успешна работа в бъдеще.