Думата „иншааллах“ официално влезе в немския език

 

Ислямският израз „иншааллах“, символизиращ смирението на вярващия пред волята на Всевишния, бе включен в речника „Дуден“ – най-известният немски правописен речник, съпоставим с речниците на руски език „Даля“ и „Ожегов“. Съставителите на речника „Дуден“ обясняват иншааллах като „израз за предстоящо събитие, което ще се случи, ако то е по волята на Аллах“. Немците и преди са заимствали думи от арабския език, но за първи път в немския език е включен термин с религиозен характер.

Източник: Islam News