Официални резултати от конкурса за рисунка, есе и стихотворение

„Джамията в моя живот“ 2019

 

За поредна година Главно мюфтийство в България проведе конкурса за млади таланти от мюсюлманската общност под наслов „Джамията в моя живот“. Както обикновено, и през настоящата 2019 година участниците можеха да се изявяват в общо три категории – за рисунка, за есе и за стихотворение.

Както беше обещано при обявяване началото на конкурса, съобщаваме официалните резултати от него в последната седмица на месец ноември.

Имената на победителите в конкурса „Джамията в моя живот“ 2019 за всяка от трите категории и в различните възрастови групи са посочени по-долу, както следва:

 

Категория „Рисунка“

Възрастова група: 7-13 години

I-во място: Алев Ахмедова, Районно мюфтийство - Търговище

II-ро място: Бенедетта Бенедетто, Районно мюфтийство - Монтана

III-ро място: Амир Бозов, Районно мюфтийство - Смолян 

 

Възрастова група: 14-18 години

I-во място: Джими Стефанов, Районно мюфтийство - Плевен

II-ро място: Магдалена Боюклиева, Районно мюфтийство - Смолян

III-то място: Аксел Малинов, Районно мюфтийство - Смолян

 

Възрастова група: 19-25 години

I-во място: Фатме Арнаутска, Районно мюфтийство – Благоевград

II-ро място: Русма Пижова, Районно мюфтийство – Благоевград

III-то място: Жулиета Деспотова, Районно мюфтийство – София

 

Поощрителни награди в категория „Рисунка“ ще получат:

Енес Мишев, Германия

Бушра Исмет, Районно мюфтийство - Шумен

Фикра Шериф, Районно мюфтийство - Благоевград

Исмихан Исмаилова, Районно мюфтийство - Монтана

Атидже Исмаилова, Районно мюфтийство – Монтана

 

Творбите в категория „Рисунка“ бяха оценявани от жури в състав:

Председател: Бирали Мюмюн Бирали – художник

Член: Реджеп Якъбов - художник

Член: Емрах Якъбов - художник

 

Категория „Есе“

Възрастова група: 7-13 години

I-во място: Хавва Арнауд, Районно мюфтийство - София

II-ро място: Алпер Расим, Районно мюфтийство – София

III-то място: Фатиме Муса, Районно мюфтийство - Пазарджик

 

Възрастова група: 14-18 години

I-во място: Фатиме Михрина, Районно мюфтийство - Кърджали

II-ро място: Берна Исмет, Районно мюфтийство – Шумен

III-то място: Сонер Осман, Районно мюфтийство - Шумен

 

Възрастова група: 19-25 години

I-во място: Алиме Джемадан, Районно мюфтийство - Благоевград

II-ро място: Хасан Хасан, Районно мюфтийство - Разград

 III-то място: Фатме Афушина, Районно мюфтийство – Благоевград

 

Категория „Стихотворение“

Възрастова група: 7-13 години

I-во място: Хавва Арнауд, Районно мюфтийство - София

II-ро място: Алпер Расим, Районно мюфтийство - София

III-то място: Фатме Хаджи, Районно мюфтийство – Благоевград

 

Възрастова група: 14-18 години

I-во място: Фатме Исева, Районно мюфтийство – Благоевград

II-ро място: Ремизе Церова, Районно мюфтийство – Благоевград

III-то място: Мелек Байрам, Районно мюфтийство – Кърджали

 

Възрастова група: 19-25 години

I-во място: Хава Дунгьова, Районно мюфтийство – Благоевград

II-ро място: Фатме Авушина, Районно мюфтийство – Благоевград

III-то място: Емине Муса, Районно мюфтийство – Пазарджик

 

Творбите в категориите „Стихотворение“ и „Есе“ бяха оценявани от жури в състав:

Председател: Ахмед Хасанов – заместник главен мюфтия

Член: Емине Байрактарова – преподавател във Висшия ислямски институт

Член: Джемал Хатип – началник на Отдел „Издателство“ в Главно мюфтийство

 

Всеки участник в тазгодишния конкурс „Джамията в моя живот“ ще получи сертификат за участието си, а победителите в различните категории ще получат предметни награди на различна стойност според мястото, на което са се класирали:

I-во място – 150.00 лева

II-ро място – 100.00 лева

III-то място – 50.00 лева

 

Организаторите на конкурса „Джамията в моя живот“ 2019 ще се свържат с всеки от победителите, за да уточнят начина на получаване на наградите.