Книга на покойния доц. д-р Ибрахим Ялъмов беше официално представена в Шумен

 

Районно мюфтийство - Шумен съвместно с Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) проведе програма по повод 30-ата годишнина от настъпването на демокрацията в България и връщането на турско-мюсюлманските имена. Събитието се състоя на 28 ноември (четвъртък) 2019година в град Шумен и беше уважено от повече от 100 човека. В рамките на честването беше представена и книгата „Концепция за съхраняване, възпроизводство и развитие на идентичността на турската общност в България“ на  покойния доц. д-р Ибрахим Ялъмов. Изданието беше представено от д-р Мемиш Мердан – историк, Тахсин Тахсин - бивш учител, Мехмед Бейтулла – бивш депутат, Емине Халил и Исмаил Джамбазов. По време на представянето на книгата бяха засегнати и други проблеми, касаещи турската и мюсюлманската общност в България.

Сред официалните гости на мероприятието бяха Ведат Ахмед - председател на Висшия мюсюлмански съвет, представители на сдружения с нестопанска цел, представители на академичните среди и политици. 

Програмата по случай отбелязването на 30-ата годишнина след връщането на турско-мюсюлманските имена включваше и културна част. Ученици от Духовно училище „Нювваб“ и ученици от село Пристое представиха културна програма, с която ни върнаха 30 години назад, в недотам далечната ни история.