Опазванена културно-религиозното наследство

На 11.03.2015г.  музея за история на София бе домакин на научна конференция под наслов „Опазване на културно-религиозното наследство”. Културно-религиозното наследство е един вид духовното отражение на едно общество, без което моралното извисяване е немислимо. А не опазването му води до не материална и икономическа, а духовна криза, криза която ако не бъде предотвратена ще породи погазване на всякакъв вид морални ценности. Незачитането на междурелигиозните морални ценности пък от своя страна поражда враждата и нетолерантното отношение между хората. Именно поради тази причина опазването на културно-религиозното наследство е от голямо значение за всеки религиозен човек, според когото вечното му щастие се крие именно в опазване на съответното наследство.
Докладчици на конференцията бяха Д-р Емине Байрактарова – преподавател във ВИИ – София, която представи доклад на тема: “Османското Културно Наследство по Българските Земи” и Гл. Ас. Д-р Галина Стефанова-Евстатиева-
преподавател по арабска култура и Ислямско изкуство в катедра "Арабистика" на СУ "Св. Кл. Охридски", която представи доклад на тема: “Ислямското Изкуство и Религиозният Храм, Особености на Регионалните Стилове”.
Конференцията бе уважена от Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи, депутатите Шабанали Ахмед и Бюнямин Хасанов, представители на академичната общност, студенти и граждани.
Главно мюфтийство изказва благодарности към студентите от ВИИ-София за активното участие в организирането на събитието.
Пълен запис на конференцията очаквайте в секция видео.