Среща с  имами Районно мюфтийство - Сливен

В Районно мюфтийство Сливен  се проведе поредната   работна среща с имамите от областта. След обстойният анализ на разглежданите въпроси бяха дискутирани и някои въпроси касаещи ежедневната работа на имамите. От мероприятията, които бяха заложени като приоритет са седмицата за събиране на средства за курса за подготовка на имами с.Устина. Дадена беше и възможност на имамите да предложат какви мероприятия могат да бъдат проведени  по населени места по случай Кутлу Доум. След  края на срещата имамите заедно с Районния мюфтия посетиха джамията „Хамза бей” в Стара Загора.