СОДУ - Момчилград взема активно участие в подпомагането на сираците

Под ръководството  на училищната управа на СОДУ- Момчилград, учениците излязоха с инициатива за събиране на средства за подпомаганите от  Главно мюфтийство сираци. Тази инициатива ще продължи и занапред, като всеки месец учениците ще събират средства помежду си.
За месец февруари е събрана сумата от 205.00 лв. Средствата ще бъдат предоставени на фонд „Сираци” в Главно мюфтийство.