Проведе се работна среща между районния мюфтия на Плевен и кмета на град Угърчин

На работната среща районният мюфтия постави проблема за местните данъци и такси на територията на общинските молитвени храмове. Обсъдени бяха проблемите с гробищните паркове, които са общинска собственост, като беше  засегнат и въпросът за актуалното състояние на мюсюлманските настоятелства на територията на град Угърчин.
В края на деловия разговор мюфтията на Плевен и кметът на Угърчин се разделиха, като си пожелаха ползотворна и успешна работа.