Главно мюфтийство организира семинар за момичета студентки в Благоевград

 

Пратеникът (с.а.с.) казва:
“Който върви по път в търсене на знание, Аллах му облекчава пътя за Дженнета.”- /Муслим/

Отдел "Образование" и отдел „Иршад“ към Главно мюфтийство организират семинар за момичета студентки, който ще се проведе в Благоевград в периода 25-27 Октомври.  

За допълнителна информация и записване се обърнете към   

r.shamatarev@grandmufti.bg

Краен срок за записване -18.10.2019 г.

 „ ... И кажи: „Господарю мой, надбави ми знание!””/Сура Таха/20/:114/