Районно мюфтийство – Хасково дари три курбана на нуждаещи се в Камерун

„И раздават храна, въпреки обичта им към нея, на бедни, сираци и пленници. Храним ви, търсейки Лика на Аллах. Не искаме от вас нито отплата, нито благодарност…“

(Свещен Коран, Сура „Човекът“, 76: 8-9)

 

Районно мюфтийство – Хасково направи дарение на три курбана за бедни и нуждаещи се хора в Камерун, Централна Африка. Решението за това благородно дело беше взето по време на тазгодишния Курбан Байрам и бе реализирано със съдействието на благотворителна организация, развиваща дейността си в страната. 

Камерун е държава с около 23 млн. души население. Въпреки че на фона на много други африкански страни в Камерун се развива инфраструктурата и промишлеността, пак огромна част от населението живее под прага на бедността. Мюсюлманите в страната са около 20% от общото за страната население.