Комисията по фетва към ВМС проведе заседание във връзка с Курбан Байрам

На свое редовно заседание Комисията по фетва към ВМС  разгледа актуални въпроси, свързани с коленето на курбан и извършването на хадж. И издаде следните фетви:

 

1.    Какви и колко средства трябва да притежава дадено лице, за да е задължено да коли курбан?

Фетва: Коленето на байрамски курбан е ваджиб (задължение) на всеки мюсюлманин, който има възможност да купи курбан, след като е посрещнал разходите по жизнено необходими нужди за него и неговото семейство. И тези средства трябва да са спечелeни по хелял начин, защото курбанът е ибадет и Аллах е чист и приема само чистото.

И Всевишният Аллах знае най-добре..!

2.    Времето, когато се коли байрамски курбан

(Може ли да се коли байрамски курбан за починал в деня Арафе)?

Фетва: Времето на коленето на байрамския курбан започва след изпълняването на байрамския намаз и продължава до залеза на третия ден на байрама. И всяко животно, заклано преди или след това време, не се счита за байрамски курбан.

И Всевишният Аллах знае най-добре..!

3.    Може ли да се консервира месо от курбан и да се консумира през годината?

Фетва: Курбанското месо може да се съхранява и да се консумира през цялата година и това е препоръката на Пратеника на Аллах (с.а.с). Предава се от Айше (р.а.), че Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: „Яжте от курбанското месо, консервирайте от него и раздавайте на бедните от него.“ (Муслим)

И Всевишният Аллах знае най-добре..!

4.    Може ли месото от курбан да се дарява на пансион, училище, сиропиталище и др.?

Фетва: Курбанът е социален ибадет, чрез който се цели сближаване на различните социални слоеве на обществото и изграждане на чувство за отговорност у богатите. И за това курбанското месо може да се дава на всички изброени горе места.

И Всевишният Аллах знае най-добре..!

5.    Къде е по-добре да се коли нафиле курбан – там, където човек живее, или може да го заколи в Мекка?

Фетва: Нафиле курбан е по-добре да се коли там, където човек живее, тъй като курбанът е социален ибадет и коленето му в мястото, където живее човекът, дава възможност за сближаване на богатите с бедните.

И Всевишният Аллах знае най-добре..!

6.    Може ли да се купува курбан и плащането на животното да стане след заколването, въз основа на излязлото количество месо?

Фетва: Има различни мнения на учените по този въпрос. Въпреки че не е забранен този начин на закупуване на животно, целта от заколването на курбан е животното да бъде пренесено в жертва в името на Аллах, а не да се купи месо и да се раздава. В тази насока Всевишният Аллах в Корана казва: „Не тяхното месо, не тяхната кръв ще стигне до Аллах, а вашата набожност ще стигне до Него.” (Сура „Хадж“, 37). Ето защо най-добре е да се спазва класическият метод за закупуване на курбан.

И Всевишният Аллах знае най-добре..!

7.    Става ли курбан от двуполово животно, тоест животно, което има и мъжки и женски полови органи?

Фетва: Животно с два полови органа не е годно за курбан, защото това е един вид недостатък. Курбан се коли от най-доброто.

И Всевишният Аллах знае най-добре..!

8.    Може ли едната година да се заколи курбан за съпруга и другата - за съпругата?

Фетва: Най-добре е, ако съпругът и съпругата имат възможност да заколят курбан поотделно. Ако има възможност само за един курбан, най-добре е съпругът да го коли за себе си и за членовете на  семейство си.

И Всевишният Аллах знае най-добре..!

9.    Може ли човек да прави хадж за друг, преди да е направил хадж за себе си?

Фетва: Принципно човек трябва да направи хадж за себе си и след това за друг. Ако обаче дадено лице няма възможност да направи хадж за себе си и е поел отговорност да направи хадж за друг, в този случай може да го направи.

И Всевишният Аллах знае най-добре..!

10. Хадж трябва да се направи веднага, след като човек има възможност, или може да се отложи във времето?

Фетва: Хаджът е фарз за всеки мюсюлманин и трябва да бъде изпълнен при първа възможност, с появата на условията за задължаването му. И не е редно да се отлага във времето.

И Всевишният Аллах знае най-добре..!