Районен мюсюлмански съвет – Разград проведе третото си заседание за годината

На 5 август (понеделник) тази година от 10:00 часа се проведе третото за годината заседание на Районен мюсюлмански съвет – Разград. То се състоя в офиса на районното мюфтийство в града.

Заседанието започна с четене на пасажи от Коран-и Керим от Елман Елиманов. Председателят на Районен мюсюлмански съвет – Разград и районен мюфтия на града Мехмед Аля приветства участниците в заседанието и ги запозна с предварително изготвения и изпратен до членовете дневен ред. В това число бяха обсъдени подготовката за предстоящия Курбан Байрам, във връзка с което до края на седмицата ще се проведат три заседания с имамите от областта.

Членовете обсъдиха също така и провеждането на тазгодишните летни коран-курсове. В тази връзка бяха дискутирани и различните организационни въпроси за провеждане на регионално състезание по основни познания за исляма. Регионалният координатор на летните коран-курсове Хамди Незир изнесе изчерпателен доклад за броя и участниците в курсовете. Засегната беше и темата за набирането на кандидати за курса по Тасхих-и Хуруф, който е организиран от Главно мюфтийство и ще започне на 15 октомври.

В рамките на заседанието бе представен отчет за състоялата се през месец Рамазан тази година „Национална кампания за подпомагане на ислямското образование”.

На заседанието бяха разгледани и други организационни въпроси отностно дейността на районното мюфтийство и мюсюлманските настоятелства. 

Състоялата се среща беше закрита с дуа, отправена от Сунай Зюлкяр, и с благопожелания за спорен и изпълнен с благодат месец Зулхидже и празник Курбан Байрам.