Работна среща с ръководителите на летните коран-курсове към Районно мюфтийство – Русе

На 31.07.19 година под ръководството на районния мюфтия на град Русе се проведе работна среща с имамите преподаватели в летните курсове по Коран в обхвата на Районно мюфтийство - Русе.

В началото работното заседание бе открито с четене на знамения (айети) от Свещения Коран от гост-имама от Република Турция Туруду Йълдъръм.

Районният мюфтия Юджел Хюсню поздрави всички присъстващи с добре дошли и изнесе кратка реч относно важността на летните коран-курсове, като направи и наставление във връзка с доброто им протичане. След това координаторът Н. Неджмиев изнесе кратък доклад за състоянието на летните коран-курсове в региона през изминалия един месец. В доклада си той акцентира върху броя на коран-курсовете, където се наблюдава увеличение, казвайки следното:

„Аз съм от екипа на Районно мюфтийство – Русе, започнах като служител през 2016 година, веднага след избора на районния мюфтия Юджел Хюсню.

През 2016 година летни курсове имаше в 9 населени места, през 2017 година станаха 11. Година по-късно, през 2018 година – 13 и през 2019 година – на 19 места се провеждат летни курсове по Коран, като общият брой на учениците в тях е повече от 200. Има още много недостатъци, но има и много добри постижения, които в даден момент не може да осъзнаем, но с течение на времето тези резултати стават видими.“

По време на заседанието всеки от присъстващите, който води коран-курс, имаше възможност да се изкаже.

В края на работната среща районният мюфтия Хюсню изрази благодарността си към преподавателите в летните курсове за тяхното разбиране на важността на това начинание. На раздяла бе отправена дуа за ползотворно протичане на летните курсове по Коран и за благоденствие.

 

Автор: Йонуз Йонуз