ИК „Сиела“ издаде книгата „Ислямът. Световна история“ на мюсюлманина Ед Хюсеин

Едно от най-новите заглавия на издателска къща „Сиела“ е „Ислямът. Световна история“ – книгата на родения във Великобритания мюсюлманин Ед Хюсеин.

Изданието представлява едно изключително ценно изследване, което разяснява редица въпроси, свързани с исляма и предразсъдъците на съвременния човек. Книгата допринася за формирането на по-адекватно и информирано мнение за втората най-разпространена религия в съвременния свят.

За разлика от много други съвременни издания по темата, „Ислямът. Световна история“ е едно много задълбоченото изследване, разчитащо на фактология, а не на неистини и сензационност. В него британският изследовател и автор Ед Хюсеин обяснява в детайли какво всъщност е ислямът, проследява произхода на Корана и разграничава вярващите мюсюлмани от джихадистите. Сред въпросите, които вълнуват Хюсеин в изследването, са още кой е Мохамед и какви са постулатите му, какви са законите на шариата, кой е хариджит или такфирит. Авторът обръща специално внимание на начина, по който е възприемана жената в мюсюлманския свят, пише също за семейната трапеза, за образованието и за секса, правейки сравнение между възприятието за секса в традиционния ислям и в традиционното християнство.

Ислямът. Световна история“ е книга, която е насочена както към съвременния западен човек, така и към самите мюсюлмани, които са в еднаква степен застрашени от радикалните ислямистки групировки и от разпространението на радикална ислямистка идеология. В книгата си Ед Хюсеин обяснява и от къде идва тази заплаха, в еднаква степен опасна и за мюсюлмани, и за немюсюлмани.

Водещото ми желание да издадем тази книга беше, че начинът да се бориш с предразсъдъците и с чувството на страх е да се образоваш повече по един въпрос. И всеки, който има интерес към нашия съвременен свят, би следвало да проявява интерес и към толкова важна тема в живота на толкова много хора.“ – каза в рамките на телевизионно участие в TВ Европа Рия Найденова от ИК „Сиела“.

Когато обявихме, че ще издаваме книгата, преобладаваше реакцията на интерес. Но една от често срещаните негативни реакции беше „Тази религия е оръжие на терора. Защо трябва ние да се опитваме да го разбираме, ние да полагаме усилието и да подаваме ръка?“, споделя още Найденова.

Мохамед (Ед) Хюсеин е роден в Лондон в семейство на мюсюлмани през 1974 година. Завършва бакалавърска степен по история в University of North London и магистратура по специалност, свързана с изучаването и разбирането на културата, историята, политиката, икономиката и географията на Близкия изток в SOAS, University of London.

Писател, старши сътрудник в британския мозъчен тръст Civitas и глобален партньор на програмата за Близкия изток на Центъра „Уилсън“, Ед Хюсеин е популярен и с книгите си „The Islamist“ („Ислямистът“) и “The Home of Islam: Global History” („Ислямът. Световна история“) – отражение на вътрешния мост на автора между исляма и Запада.

Преводът от английски език е на Борислав Стефанов. Автор на корицата е художника Дамян Дамянов.