Районният мюсюлмански съвет на Пловдив свика работно заседание

На 18 юли (четвъртък) тази година Районният мюсюлмански съвет на Пловдив проведе редовно работно заседание. То се състоя в административната сграда на Районно мюфтийство – Пловдив, като в работната среща участваха пловдивският мюфтия Танер Вели, Айдън Юмеров, Ахмед Пехливанов и Кемал Рашид.

Заседателите обсъдиха различни значими теми и въпроси. Сред тях бяха текущата кампания на Главно мюфтийство „Да споделим курбана си“ и изучаването на религия ислям в пловдивска област. Участниците в работната среща направиха обзор на резултатите от ежегодно провеждащата се национална кампания в помощ на ислямското образование, която се проведе по време на месец Рамазан тази година. Обърнато беше внимание и на въпроси, касаещи мюсюлманските молитвени домове в пловдивско.