Районно мюфтийство - Кърджали проведе юлското си месечно заседание с имамите от областта

На 17 юли (сряда) тази година се проведе редовното заседание за месец юли с имамите от Област Кърджали. То беше организирано от Районно мюфтийство - Кърджали и се проведе в централната джамия на град Кърджали.

Работната среща беше официално открита с четене на стихове от Свещения Коран от гост-имама на Джебел Шемсеттин Баш. Заседанието бе ръководено от домакина и районен мюфтия Бейхан Мехмед, като присъстваха и заместниците му Ерхан Реджеб и Насуф Халил. Официални гости на работното събрание бяха служители от отдел „Иршад“ на Главно мюфтийство, начело с експерта на отдела Бахри Изет.

След откриването на заседанието районният мюфтия запозна присъстващите с дневния ред на срещата. Сред по-важните моменти от него, които породиха доста дискусии между участниците, бяха провеждането на летните коран-курсове и направения обзор на резултатите от Националната дарителска кампания за подпомагане на ислямското образование, която традиционно се провежда всяка година по време на месец Рамазан. Имамите обсъдиха и текущата кампания „Курбан 2019“, както и резултатите от кампанията на Главно мюфтийство за поклонението хадж. Участниците в срещата не останаха безучастни и по въпросите, свързани с организирането на традиционния масов сюннет в Кърджали. Разгледани бяха начини за популяризиране на обучението в Духовно училище - Момчилград и столичния Висш ислямски институт сред мюсюлманската общност и учениците в местните летни коран-курсове в региона.

Отношение по тези значими проблеми взе и експертът към отдел „Иршад“ на Главно мюфтийство Бахри Изет.

Събранието приключи с молитва за здраве, берекет и мир, отправена от имама на кърджалийската джамия Метин Улуоджак.