Нова книга за Зюлкарнейн (а.с.) и племето Йеджудж и Меджудж издаде Главно мюфтийство

 

Отдел „Издателство“ към Главно мюфтийство издаде нова книга, посветена на Зюлкарнейн (а.с.) и племето Йеджудж и Меджудж.

В първата си книга авторът Севгин Карани разглежда мистериозната личност на Зюлкарнейн (собственика на двата рога), който е сред личностите, споменати в Корана, за които се спори дали са били пратеници или не.

Освен това авторът се спира подробно и върху племето Йеджудж  и Меджудж, за чийто народ се говори, че бил затворен от него зад стена от олово и който ще се появи отново като признак на Сетния час.

В Свещения Коран, в ислямските предания – хадиси, и в историята на исляма се споменава и говори за Зюлкарнейн (а.с.). Но в съвременната история и археология той не e споменат нито по име, нито като владетел, нито като духовен лидер, нито дори като историческа личност,позната ни от историята. Затова пред нас възникват въпроси като: „Коя историческа личност е Зюлкарнейн (а.с.)? Кога е живял? Къде се намира оловната стена, която е построил срещу народите на племето Йеджудж и Меджудж?“ и т.н.

Книгата може да закупите от книжарниците на Главно мюфтийство и от районните мюфтийства в страната. Освен това може да подадете заявка за нейното получаване и към Отдел „Издателство“ към Главно мюфтийство.

 Контакти:

1000 София, ул. „Братя Миладинови” №27, Тел.: 02/981 60 01

e-mail: publishing@grandmufti.bg // www.facebook.com/izd.gl.muftiistvo