Излезе от печат книгата на Любомир Миков „Джамии в София“

В албумното издание със заглавие „Джамии в София“, което се издава от Главно мюфтийство, се разглеждат запазените до днес джамии в столицата – „Бюйюк джамия“, „Челеби джамия“, „Баня Башъ джамия“, „Гюл джамия“, „Намазгяхът“ в кв. Лозенец и други.

Според Годишника на Дунавския виляет за 1285 година по Хиджра (1868-1969) в София е имало 44 джамии, няколко месджида и 18 теккета. Днес единствената функционираща и запазена като джамия сграда е тази на Кадъ Сейфуллах Ефенди („Баня Башъ“ джамия). Голяма част от останалите османски сгради са били разрушени, а другите - преустроени за други цели.

В поредното изследване проф. Миков се съсредоточава по-специално върху трите съхранени до днес джамии – „Бюйюк джамия“, „Челеби джамия“, „Баня Башъ джамия“, „Гюл джамия“, „Намазгяхът“ в кв. Лозенец и други.

Изданието съдържа редица планове и приложение с красиви цветни и черно-бели илюстрации и снимки.

Книгата „Джамии в София“ ще се продава в книжарниците на Главно мюфтийство и в районните мюфтийства в страната. Освен това може да дадете заявка за получаване на книжното издание и в Отдел „Издателство“ към Главно мюфтийство.

 Контакти:

1000 София, ул. „Братя Миладинови” №27, Тел.: 02/981 60 01

e-mail: publishing@grandmufti.bg // www.facebook.com/izd.gl.muftiistvo