Рамазанско заседание на Висшия мюсюлмански съвет

 

Превърна се в традиция Висшият мюсюлмански съвет (ВМС) да организира заседание по време на благодатните дни на свещения Рамазан, в което специално се канят членовете на Съвета на духовните водачи и Мюфтийския съвет.

Във втория ден на благословения месец, т.е. на 7 май 2019 година, председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат С. Ахмед свика заседание, в което участваха настоящият главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи, бившите главни мюфтии Фикри Салих и Селим Мехмед, бившите председатели на ВМС Хюсеин Карамолла и Ридван Кадьов, членове на ВМС и Мюфтийския съвет.

При откриване на заседанието домакинът Ведат Ахмед подчерта значението на институционалността в Мюсюлманско изповедание и единството на мюсюлманската общност, след което благодари на присъстващите за усилията, които полагат в това отношение. Той също така подчерта, че има среди, които се опитват по всякакъв начин да спрат развитието на мюсюлманите в световен мащаб, както и в България, но единството дава сила на общонстта да надделее пречките и да се развие в положителна насока.

В приветственото си изказване д-р Хаджи посочи необходимостта от постоянна актуализация и обновление на човешките ресурси в изповеданието, за да се отговори адекватно на изискванията на времето. А  Фикри Салих напомни, че, в качеството му на първия избран главен мюфтия в годините на прехода, е изпитвал доста трудности в дейността си поради неподготвеността му и на структурите за посрещане на сериозните предизвикателства, но е водена сериозна борба и направена крачка в развитието на мюсюлманската общност. Селим Мехмед пък обърна внимание на необходимостта от отдаване на каузата, наставляването на общността и възпитаването на нови религиозни служители. Бившите председатели на ВМС Карамолла и Кадьов също подчертаха отминалите и настоящите трудности и предизвикателства пред Изповеданието и окуражиха присъстващите със своите мисли и пожелания. 

По време на съществената част от заседанието беше обсъдено състоянието на Мюсюлманско изповедание, в което се намира след промените в Закона за вероизповеданията. Отбелязано беше, че държавата е подала ръка на мюсюлманската общност, заделяйки средства от държавния бюджет, отваряйки врата за акредитиране на Висшия ислямски институт, давайки сигнал за отсрочване на дълга на Мюсюлманско изповедание и др. По тези въпроси има конкретни действия, но има още недоизяснени въпроси, които предстои да бъдат разрешени в диалог с държавните институции. Но заедно с всичко това най-важното за Мюсюлманско изповедание остава духовната и материалната ангажираност на членовете на мюсюлманската общност и развиването на кадровия потенциал.

При обсъждане на въпросите от дневния ред също бяха разгледани казуси, свързани с управлението на вакъфските имоти и промени в съставите на мюсюлманските настоятелства. Освен това Курсът за хафъзи в град Мадан, който е единственият по рода си в страната ни, бе преименуван на Курс за хафъзи „Хафъз Мурад Хаджи“. Така той вече ще носи името на Хафъз Хаджи Мурад, който преди 20 години е положил основите на тази важна образователна институция. Хафъз Мурад почина на 9 ноември 2018 година.

В края на заседанието ВМС прие декларация, която ще публикува отделно, във връзка с действията на следствените органи, които всяват страх и смут в редиците на Мюсюлманско изповедание, извършвайки следствени действия по сигнали и жалби, които могат да се окачествят като кьорфишек.