Зов за помощ на Ялчън Мушанов от Велико Търново

 

„А щом е добрина, Той я удвоява и дарява от Себе Си велика отплата.“

(Свещен Коран, Сура „Ан-Ниса“:40)

Ялчън Мирославов Мушанов е на 17 години, от Велико Търново. Роден е с умствена изостаналост – изпитание за семейството, с която все пак то успява да се бори през всичките тези години. Момчето се обучава в Център за специална образователна подкрепа, докато обаче фамилията бива сполетяна от още по-голямо изпитание със здравето на Ялчън – бъбречна недостатъчност и спешна необходимост да мине на хемодиализа.

Към момента 17-годишното момче посещава хемодиализния център във Велико Търново три пъти в седмицата, по 4 часа. Всичко това е свързано с прекомерно изтощение, болки и здравословни неразположения, които Ялчън няма как да разбере предвид състоянието си.

Семейството обаче не губи надежда, че изход от ситуацията има. То е предприело първите стъпки към осъществяване на бъбречна трансплантация в Турция. Вече дори са направени необходимите изследвания, за да се пристъпи към трансплантацията. Донор на бъбрек за Ялчън ще стане неговият баща Мирослав. Единственото, което все още не достига, е паричната сума за операцията.

От името на Районно мюфтийство – Велико Търново и Мюсюлманско изповедание на Република България призоваваме всички желаещи да помогнат Ялчън да продължи да живее.

Парични дарения може да се правят през платформата Help Karma Foundation, където вече има стартирана кампания в помощ на Ялчън Мушанов.

За повече информация вижте ТУК.