Отдел „Образование“ проведе семинар в Истанбул за учителите от духовните училища в страната

 

В периода 25 – 29 април 2019 година Отдел „Образование“ към Главно мюфтийство проведе семинар за преподавателите от трите духовни училища в градовете Русе, Шумен и Момчилград и за преподавателите по „Религия ислям“ в държавните училища в страната.

Семинарът беше проведен в град Истанбул, Турция и участие в него взеха общо 40 преподаватели. Те имаха възможността да слушат лекции от видни преподаватели в сферата на религиозното обучение.

Групата от България посети джамии, известни местности и паметници на културата в град Истанбул. Те бяха уважени от мюфтията на град Истанбул Кямил Йълмаз и също от директора по религиозното обучение към Министерството на образованието в Република Турция  Назиф Йълмаз, които направиха визита по време на семинара.

„Подобни образователни семинари са важни за повишаване  качеството на обучение и влизане в крак с новите тенденции в сферата на образованието.“ – каза Назиф Йълмаз в своето обръщение към преподавателите от България.

Отдел „Образование“ изказа благодарностите си към всички, които по един или друг начин са допринесли за реализирането на този важен и полезен за преподавателите семинар!