ЛЕК ЗА ЧОВЕКА СА УПОВАВАНЕТО И ПРЕДАНОСТТА КЪМ АЛЛАХ

 

 

Постоянното използване на нещо се превръща в навик, а навикът – в пристрастие, пристрастието – в зависимост, и с течение на времето зависимостта се превръща в болест. Най-коварната болест в нашето съвремие е свързана именно със зависимостта от нещо. Например от социалните мрежи, които причиняват претоварване на психиката и отнемат много от времето на човека. Впоследствие се наблюдават така наречените психически напрежения, разстройства, депресии и психически отклонения. Затова с всеки изминал ден хората все повече изпитват нужда от чужда помощ за успокояване. А това успокоение най-добре се постига чрез вяра. Защото Аллах казва в Корана: „Онези, които вярват и сърцата им се успокояват при споменаването на Аллах, о, да, при споменаването на Аллах сърцата се успокояват!“ (ер-Раад, 13: 28).

Пристрастеността към неща като мобилните телефони, интернет, социалните мрежи отнема много време, което води до повишаване на напрежението в човешкия живот. Вследствие на което се нарушава синхронът в отношенията между членовете на семейството. Впоследствие това поражда депресия и психически разстройства, което води до социални проблеми, тъй като семейството е най-малката градивна частица на обществото.

Материалното обезпечаване на човека не води до пълното му щастие. В един момент той започва да изпитва празнота и суета. Човекът е създаден от материя и духовност. За да бъде пълноценен, той трябва да развива както физическите си способности, така и духовността си. Духовността може да се развие единствено с вяра, която крепи човека и му дава щастие и сили да преодолява проблеми и препятствия. В ислямската религия се отдава значение както на физическото развитие на човека, така и на духовното. Аллах в Корана казва: „А който се отдръпва от Моето напомняне, за него има живот в лишения и сляп ще го подкараме в деня на съживяването“ (Та-ха, 20: 124).

Хората, които не се подчиняват на Аллах и не спазват в живота си ислямските норми, са в постоянен стрес и страх да не изгубят богатството си. А искрено вярващите са предани и отдадени на Аллах. Те са със здрава психика и не изпадат в стрес и безнадеждност. Постоянно са с висок морал и добро настроение, защото знаят, че всичко е от Аллах и във всяко нещо има хаир и мъдрост, които понякога не могат да бъдат осъзнати от човека.

Стресът и депресията са известни като болестите на нашето съвремие и не причиняват само психически разстройства, но вредят и на целия организъм, пораждайки безсъние, сърдечни заболявания, повишено кръвно налягане, стомашни разстройства, костни болести. Широко разпространените между хората стрес, страх, недоверие, безнадеждност, прекомерно вълнение, напрежение и др. нарушават синхронната работа на организма. Вследствие на което се увеличават нивата на захарта, кръвното, холестерола и др. Разбира се, че стресът и депресията невинаги са причината за тези болести. Но според научните изследвания те са първопричина за появата и развитието на голяма част от тях.

Стресът и породените от него напрежение, неразположение и болката, която се появява впоследствие, са пряко свързани. Напрежението причинява стеснение на кръвоносните съдове, оттам идва и нарушаването на кръвооросяването и недостига на кръв до някои кръвоносни съдове, което довежда и до физическо неразположение. Най-сериозната и опасна за човешкия организъм болест, която до голяма степен се причинява от стреса, е сърдечният удар. Научните изследвания показват, че агресивността, вълнението, тревогата, желанието за отмъщение, нетърпеливостта в голяма степен играят роля за появата на сърдечен удар. Накратко можем да кажем, че стресът руши естественото равновесие в човешкия организъм.

Стресът има влияние и върху имунитета. Той оказва влияние на имунната система, като я отслабва, което я прави податлива на различни вируси и болести.

Всичко това трябва да се приема от вярващите като изпитание, защото в Корана Аллах казва, че ще ни изпита: „И непременно ще ви изпитаме с малко страх и глад, и с отнемане от имотите, душите и плодовете. И благовествай търпеливите, които, щом беда ги сполети, казват: „Ние на Аллах принадлежим и при Него се завръщаме“. Върху тях има благослов и милост от техния Господ. Те са напътените(ел-Бакара, 2: 155–157).

Не бива да забравяме никога, че щом има вяра, има и възможности и начини за разрешение. Щом има възможност, тя трябва да се използва по правилния начин. Трябва да бъдем от хората, които дори проблемите си превръщат във възможност и доброта по пътя на Аллах. Трябва да знаем, че всичко е предопределено, и да го приемем със смирение. „На всеки вярващ, мъж или жена, който извършва праведно дело, Ние ще отредим прелестен живот. И ще им въздадем отплата по-хубава от онова, което са вършили“ (ен-Нахл, 16: 97).

И в заключение ще кажем, че Аллах е с търпеливите и те са щастливите. Или както се казва: „Сабреден дервиш, мурадъна ермиш“. Който е търпелив, ще постигне желанието си!

 

Автор: д-р Ахмед Лютов Експерт отдел „Вътрешен одит“ 

Източник: Списание МЮСЮЛМАНИ