Районно мюфтийство – Сливен проведе редовно заседание с имамите си

 

На 15 април (понеделник) тази година Районно мюфтийство – Сливен проведе редовно месечно заседание с имамите от региона. Официални гости от Главно мюфтийство по време на работната среща бяха началникът на Отдел „Иршад“ Халил Ходжов и началникът на Отдел „Образование“ Амир Фелети.

Заседанието беше открито с четене на Свещения Коран от имама на село Тича (Община Котел) Назиф Мехмедалиев, след което присъстващите бяха запознати с дневния ред на работната среща.

Акцентът по време на обсъжданията беше поставен върху организацията и дейностите на имамите от сливенско по време на наближаващия свещен месец Рамазан, както и участието на Районно мюфтийство - Сливен в националната ежегодна кампания, която се организира в този период – в подкрепа на ислямското образование.

Заседанието беше закрито с дуа, отправена от гост-имама от Република Турция Селями Илхан.