Историческата проповед в джамията „Ал-Акса“

 

 

На 4 Шабан 583 година по Хиджра (16 октомври 1187 година) се  състоя велико историческо събитие за правоверните мюсюлмани на само за това време, но и за всички следващи поколения.

След завършването окупацията на Йерусалим, продължила в течение на 88 години и освобождението на града от властта на кръстоносците, в главната джамия на древния град Ал-Акса е била проведена първата петъчна молитва. Тя преминала в особена празнична и духовно приповдигната атмосфера за всички, които се събрали в този исторически ден в джамията, за да изразят възхвала на Аллах и да благодарят за милостта и възможността вярващите мюсюлмани да се съберат за молитва в Йерусалим.

Джамията „Ал-Акса“ по своето значение в ислямската религия е третата най-почитана светиня след Свещената джамия в Мекка и Джамията на Пророка (с.а.с.) в Медина.

Още след като мюсюлманската войска под командването на легендарния египетски султан и пълководец Салахуддин ал-Аюби  сломила съпротивлението на кръстоносците и влязла в града, първата работа в продължение на два седмици била да се извърши щателна подготовка за първата след освобождението на Йерусалим петъчна молитва в джамията „Ал-Акса“. За да измият стените и вратите на свещената джамия специално от Дамаск с помощта на камили била доставена розова вода. Също от Дамаск бил донесен и минбер, който бил изработен няколко години по-рано специално за джамията „Ал-Акса“.

Султан Салатуддин Ал-Аюби в продължение на няколко дни избирал от представените му учени, които да прочетат първата историческа проповед в джамията „Ал-Акса“. В резултат тази почетна мисия била дадена на потомъка на халиф Усман, кадията Мюхиюддин  Мухаммад ибр Али Ад-Димашки, който е бил известен под името Ибн Аз-Заки.

След свършването на молитвата Ибн аз-Заки се изкачил на минбера и произнесъл тържествена проповед, която била слушана внимателно от всички, които в този знаменит ден били дошли на петъчната молитва в „джамията Ал-Акса“ на освободения Йерусалим.

Ибн Аз-Заки в обръщението си към войните, които освободили Йерусалим от окупацията, отбелязал тяхното мъжество и безстрашие в битките и ги призовал да се радват за възложената им почетна мисия да освободят древния град. Също в хутбето е отбелязано, че йерусалимската джамия „Ал-Акса“ се явява една от трите светини на исляма.

Осъзнавайки цялата възложена на него отговорност, въодушевен от тържествения момент, Ибн Аз-Заки написал проповед, която и сега е толкова актуална, сякаш е била написана в съвременността, а не преди много векове.

Това красноречиво говори, че духовни ценности не са подвластни на времето и че тези ценности се непреходни, тъй кат съдържат в себе си истини, които са невремеви.

 

Източник: Islam News