БАЗВИО проведе официална възпоменателна програма в памет на ходжа Мустафа Чътлак в Шумен

 

 

"Народ, който не знае истината за своето минало, няма бъдеще", казват възрастните.

Споменаването с добро на миналото, незабравянето на добрите хора, е дълг на лоялност и благодарност към тези хора. Дългът на лоялност не е като паричния дълг. Паричният дълг някак се изплаща; дълга на лоялност обаче може да се плати само от хора, които имат чувство за лоялност, това е възвишена ценност, която не може да бъде разбрана от лишените от това чувство. Именно с това осъзнаване Българската асоциация на завършилите висше ислямско образование (БАЗВИО)демонстрира пример на лоялност и на 11 април (четвъртък) 2019 година в хотел „Шумен“ проведе официална възпоменателна програма в памет на покойния хаджи Мустафа Чътлак - един човек със специално място в сърцата на мюсюлманите, живеещи в България. На събитието присъстваха видни личности от България и Турция.

Програмата, водена от мюфтията на Кърджали Бейхан Мустафа Мехмед, започна с приветствие от страна на председателя на БАЗВИО Бейхан Мехмед и Месут Мехмед, мюфтия на Шумен и в същото време ученик на покойния хаджи Мустафа Чътлак ходжа. След това програмата продължи с първата си сесия, председателствана от д-р Исмаил Джамбазов, виден интелектуалец в България. В първата сесия участие взеха д-р Мустафа Хаджи, главен мюфтия на Република България, Назиф Йълмаз - генерален директор на Отдел  „Религиозно образование“ към Министерството на образование на Република Турция и Махмут Топташ, пенсиониран вече ваиз от джамията „Ая София“ в Истанбул. Всички те споделиха спомените си, свързани с покойния Чътлак ходжа. Те предадоха посланията му, които хвърлят светлина върху интелектуалците на нашето съвремие и учителите на бъдещето.

По време на втората сесия, председателствана от д-р Кадир Мухаммед, преподавател във Висшия ислямски институт в София, своите мисли и чувства споделиха Ахмед Хасан Бахадър, също ученик на покойния Чътлак ходжа и заместник главен мюфтия на Република България, Сами Балканер - служител в централната джамия в Чалъ, Бурса и ученик на покойния ходжа. Включиха се още дошлите от Турция скъпи гости преподавателят д-р Абдуллах Търабзон и Хамди Арслан. Наред със своите спомени те говориха за щедростта, смелостта, чувството за оценяване, постоянството, твърдостта и упоритостта на Мустафа Чътлак ходжа.

Панелът, в който с примери беше обяснена отдадеността в работата на ходжата, дошъл в Шумен след депресивния период, преживян от мюсюлманите в България, продължи с представяне на ходжата от езика на неговите ученици и презентация, която разказва за неговия живот.

В края на програмата кратка реч произнесе и Рукие Айше, родената в Шумен дъщеря на покойния ходжа.

„Не мога да споделя много неща за баща ми, тъй като той е починал, когато аз съм била едва 5-годишна.“, сподели дъщерята на Мустафа Чътлак Рукие, с което развълнува емоционално присъстващите в залата. – „Вие сте го опознали по-добре от мен и доста добре го представихте като личност. Ето защо благодаря на всички вас. Изказвам своята благодарност към организаторите на тази програма и на участниците в нея.“ – каза още тя.

Програмата приключи с прочит на откъс от Мевлид-и Шериф и отправена след това дуа. На излизане на всички участници бяха раздадени локуми и сладки за почерпка.

 

Автор: Бахри Изет – експерт към Отдел „Иршад“, Главно мюфтийство