Миналогодишни хаджии се събраха на среща в Старата джамия в град Хасково

 

В петъчния ден на 1 февруари 2019 годинаРайонно мюфтийство-Хасково проведе среща с миналогодишните хаджии, извършили поклонението с Главно мюфтийство. Тя се проведе в емблематичната Стара джамия в град Хасково, която е най – старата действаща джамия на територията на Балканския полуостров.

От Главно мюфтийство официални гости на събитието бяха заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов, който беше ръководител на организационния екип на кампанията Хадж 2018 година, заместник главният мюфтия Бирали Бирали. Присъстваше и експертът от Отдел „Иршад“ към Главно Мюфтийство Бахри Изет, както и наместник-мюфтията към Районно мюфтийство - Хасково Ерхан Реджеб.

Заседанието беше открито с четене на откъс от Свещения Коран-и Керим от имама на Районно мюфтийство-Хасково Мюмюн Рамадан. След което районният мюфтия на Хасково и домакин на събитието Басри Еминефенди приветства гостите и всички присъстващи с добре дошли.

На традиционно провеждащите се от Главно мюфтийство подобни срещи, които целят да бъде обсъдена организацията и протичането на хаджа в Светите места през изминалата година, районният мюфтия Еминефенди отбеляза дълбокия опит на организационния екип и отговорниците по време на поклонението в Светите места.

В рамките на срещата дума по темата взеха и заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов и колегата му Бирали Бирали.

Организирането на този род срещи е в полза и за организационния екип и отговорниците на поклонението, понеже чрез тях те получават информация и обратна връзка от поклонниците и по този начин разбират какво и как би могло да се промени за бъдещите организации като предстоящата Хадж 2019.

На края на срещата гостите от Главно мюфтийство официално връчиха на присъстващите от региона хаджии свидетелства за успешно извършено през 2018 година поклонение в Светите места от името на Главно мюфтийство. Също така те получиха и CDсъс снимкови и видеоматериали от Хадж 2018 за спомен.