Висшият мюсюлмански съвет проведе първото си заседание за 2019 година

 

На 6 януари (неделя) 2019 година се проведе първото за годината заседание на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС).

То се състоя в Духовно училище „Нювваб“ в град Шумен, като Ведат Ахмед – председателят на ВМС, поздрави членовете и гостите на събранието с пожелание за една благодатна 2019 година, в която Мюсюлманско изповедание да работи по-усилено за опознаването, благоденствието и просперитета в духовния живот на мюсюлманите в България -  за опазване на културните ни ценности и днес, и в бъдеще.

На първото за 2019 година заседание членовете на ВМС обсъдиха дейностите на съвета през предходната година, като разгледаха и проектобюджета на Мюсюлманско изповедание за новата 2019 година. В рамките на заседанието беше приет Годишният доклад на главния секретар на Мюсюлманско изповедание Джелал Фаик за дейността на Главно мюфтийство. Също така по време на заседанието Отдел „Финанси“ представи своя финансов отчет за изминалата 2018 година. 

Преди да бъде официално закрито на заседанието бяха разгледани и някои административни и финансови въпроси, свързани с дейността на ВМС.