Главно мюфтийство проведе годишен семинар-среща за служителите на Мюсюлманско изповедание

На 4, 5 и 6 януари 2019 година Духовно училище „Нювваб“ в град Шумен беше домакин на петия пореден Годишен семинар-среща за служителите на Мюсюлманско изповедание.

Главни домакини на събитието бяха районният мюфтия на град Шумен Месут Мехмед и шуменското районно мюфтийство.

Програмата на семинара беше открита на 4 януари в Конферентната зала на хотел „Шумен“ с четене на откъси от Свещения Коран от пловдивския районен мюфтия Танер Вели.

Поднесени бяха приветствия от домакина, от председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, както и от главния мюфтия на България д-р Мустафа Хаджи. Той поздрави участниците и им благодари за съвместната и успешна работа в Мюсюлманско изповедание. Д-р Хаджи пожела на присъстващите мирна година за всички вярващи по света, изпълнена със здраве и берекет.

„С всяка изминала  година Мюсюлманско изповедание в Република България се утвърждава като институция, която успешно обгрижва духовния живот на мюсюлманите в България и също така с минимални възможности успява да помага и за хармоничния духовен живот на мюсюлманите от България в чужбина.“ – каза още в своето обръщение към всички участници в семинара главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи.

Програмата на семинара включваше още обсъждане на годишните дейности на Мюсюлманско изповедание за настоящата 2019 година, както и трудностите и изпитанията, пред които се изправя религиозната институция в страната ни. Също така представителите на различните отдели на Главно мюфтийство, както и районните мюфтии на всички 20 районни мюфтийства имаха възможността да представят пред колегите си своите годишни доклади за дейността, която развиват.

Програмата на 3-дневния семинар беше разнообразена с културно-развлекателна програма с изпълнения на иляхи и турска народна музика в сградата на Духовно училище „Нювваб“ в град Шумен.

Семинарът беше закрит с дуа на 6 януари (неделя) 2019 година.