Какъв е бил пръстенът на Пратеника (с.а.с.)?

 

Съгласно ислямa на жените е позволено да носят украшения от злато и сребро, докато на мъжете е разрешено да носят само сребърен пръстен. Тази традиция води началото си от Пратеника Мухаммед (с.а.с.), който е носил сребърен пръстен. Какъв е бил пръстенът на Пратеника (с.а.с.) и как той го е носил? 

В сборника от хадиси на имам Муслим, цитиран от Абдуллах ибн Омар, се предавам, че Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е имал сребърен пръстен, който е носил на ръката си. След това този пръстен е бил носен от Абу Бакр, след това от Омар (р.а.) и последен го е носил Осман. Това продължило до момента, в който той е паднал от ръката на Усман в кладенеца Арис (близо до джамията Куба). На този пръстен е бил гравиран надписът „Мухаммед, Пратеник на Аллах“. Пратеникът (с.а.с.) го е използвал и като печат. Според думите на Анас ибн Малик, когато Пратеникът (с.а.с.) е искал да изпрати писмо на владетелите на Персия, Византия и царя на Етиопия му казали, че те не приемат неподпечатани послания и тогава Пратеникът на Аллах (с.а.с.) си отлял сребърен пръстен, на който гравирал надпис: „Мухаммед, посланик на Аллах“ (имам Муслим).

Освен това Мухаммед (с.а.с.) е носил и сребърен пръстен с камък, за това се съобщава в хадис,  цитиран от Анас ибн Малик: „Пратеникът (с.а.с.) е носил на дясната си ръка пръстен с камък от Етиопия, като го завъртал навътре.“ (Имам Муслим).

Трябва да се отбележи, че съгласно хадисите, Пратеникът (с.а.с.) е носил пръстен както на безименния пръст на лявата, така и на дясната ръка. Анас ибн Малик е казал: „Пръстенът на Пророка (с.а.с.) е бил на този пръст.“ и той показал безименния пръст на лявата ръка.“ (Имам Муслим). По това време е съществувала забрана да се носи пръстен на покозалеца и средния пръст. Това е упоменато в хадис от Али: „Пратеникът на Аллах (с.а.с.) ми забрани да нося пръстен на този и този пръст“ и той показал показалеца и средния пръст.“ (Имам Муслим)

 

Автор: Рамис Сафиуллин 

Източник: Islam.ru