Отдел „Иршад“ на Главно мюфтийство благодари на всички участници и преподаватели за успешно проведените в края на годината семинари

Месец декември на 2018 година завърши с редица проведени религиозни семинари за деца и възрастни, организирани от Отдел „Иршад“ на Главно мюфтийство. В това число бяха проведени семинари за ученици мюсюлмани от IV до VII клас – в Сливен и Рудозем за момчета и в Шумен – за момичета.

В Момчилград се проведе и вече традиционно организираният поне веднъж годишно семинар за жени преподавателки в годишните коран-курсове на страната.

В края на годината се състояха и два семинара за имамите, които работят към Мюсюлманско изповедание в България. Тематично той беше насочен към мелодичното четене. Единият от тях, за мюсюлманските духовници от районните мюфтийства на територията на Северна България, беше проведен в Русе, а за имамите от Южна България семинарът се състоя в Момчилград.

В края на декември завърши и двумесечен опреснителен курс за имами, проведен в село Устина през ноември и декември.

„От името на Отдел „Иршад“ на Главно мюфтийство като основен организатор на всички тези семинари и курсове, с които завърши календарната 2018 година, искам да благодаря на всички участници в тях – ученици и възрастни, както и на преподавателите, без чието участие те нямаше как да бъдат реализирани. Благодарностите са към целия екип и към различните структури и звена на Мюсюлманско изповедание за съдействието. Надяваме се, че и в бъдеще ще успяваме да организираме този род събития, които да спомагат за подобряване квалификацията на кадрите, които работят в Мюсюлманско изповедание и същевременно спомагат за развитието на мюсюлманската младеж и на  цялата ислямска общност в страната ни.“ – каза за Grandmufti.bg Бахри Изет – експерт в Отдел „Иршад“ на Главно мюфтийство.

Автор: Л. Чаушева