Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи се срещна с премиера Бойко Борисов по повод приетите промени в Закона за вероизповеданията

Днес, 12 октомври 2018 година, главният мюфтия на мюсюлманите в Република България д-р Мустафа Хаджи проведе извънредна лична среща с премира Бойко Борисов. Срещата се състоя в Министерски съвет и бе поискана от страна на Мюсюлманско изповедание. Повод за нея станаха приетите вчера на първо четене промени в Закона за вероизповеданията.

Според общия законопроект, внесен от ГЕРБ, БСП и ДПС, се приема нов модел на финансиране на вероизповеданията в България. Тези от тях, чиито последователи у нас надхвърлят 1% от общото население на страната, ще бъдат субсидирани от държавата. В българския случай – в това число влизат единствено източното православие и исляма. За тях се предвижда държавна субсидия от не повече от 15 млн. лева годишно.

Останалите вероизповедания в България ще бъдат финансирани  от бюджета и от Дирекция „Вероизповедания” на Министерски съвет, както е било и досега.

Вторият законопроект, внесен от „Обединените патриоти”, предвижда „спиране на чуждото влияние върху някои български вероизповедания, което е заплаха за националната сигурност“, както и „препятстване на радикализма като глобално явление със своите прояви и у нас“. Предлага се също свещениците да са само българи и проповедите да се водят задължително само на български език.

По време на срещата си с премиера Бойко Борисов тази сутрин главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи изрази възраженията си по текстовете на двата законопроекта, които по решение на депутатите бяха обединени.

„За нас е важно заедно с приемането на промените в Закона за вероизповеданията, Висшият ислямски институт да бъде акредитиран, за да може да подготвя необходимите кадри, които да служат в джамиите в България и заедно с това – да не са под външно влияние. Също така, настояваме да има право при нужда да се иска помощ от чужда държава – Висшият ислямски институт, например, няма хабилитирани кадри, които да преподават в него. Така че на този етап за нас е необходимост да каним гост-преподаватели. Ще направим всичко необходимо, ако може те да бъдат осигурени чрез Европейския съюз, да го направим от там. Ако обаче не успеем – настояваме да може да го направим от друга държава.“ -  каза главният мюфтия след срещата си с премиера Борисов.

По повод финансирането на вероизповеданията духовният водач на мюсюлманите в България каза, че за Мюсюлманско изповедание е важно да има долна граница за заплащането на свещенослужителите. Защото, ако няма фиксирана такава, може да се окаже, че Изповеданието е непосилно да ги финансира.

Пред медиите главният мюфтия сподели личното си мнение, че религиозните общности у нас, които са под 1% от общото население, също трябва да бъдат субсидирани от държавата. „Защото те са български граждани, не са по-малко българи от нас, също са част от това общество и трябва да намерят мястото си в него.“ – аргументира позицията си д-р Мустафа Хаджи.

Въпреки възраженията по текстовете на законопроектите не само от Мюсюлманско изповедание, а и от други вероизповедания в страната, засега е взето решението законопроектите да не се оттеглят, а да бъдат изменени между първото и второто им четене. Очаква се да бъде създадена работа група с участието на представители на различните политически партии и вероизповедания, която да прецизира текстовете, след което те да бъдат окончателно гласувани.

Главният мюфтия изрази надеждата си до второто четене текстовете на законопроектите за вероизповеданията да бъдат действително прецизирани и проблемите – решени, като се надява още и възраженията на Мюсюлманско изповедание, изразени в рамките на срещата с премиера Борисов, да бъдат взети предвид.

 

Автор: Л. Чаушева