Имам в Нигерия спаси от смърт 300 души

 

Президентът на Нигерия Мухаммад Бухари официално награди 83-годишния имам Алхаджи Абдуллах Абубу, спасил от репресии на племето фулани 300 души.

 

Проявата на висша форма на хуманност от страна на ислямския духовник е от 24 юни тази година. Тогава близо 300 християни в село Нгар, щата Плато, били подложени на репресии от номадското африканско племе Фулани. Когато бягащите, за да се спасят хора, дошли в дома на имама с молба за помощ, той дори за миг не си помислил да ги отпрати. Прибрал жените в дома си, а мъжете -  в зданието на джамията. Когато фуланите дошли в дома на имама -  заварили го да се отслужва молитва към Аллах, зовейки за помощ. Виждайки това, фуланите напуснали дома на мюсюлманския свещенослужител, а 300 човека били спасени от сигурна смърт.

Източник:Islam.ru