Децата от коран-курсовете на Бабяк и Кузьово посетиха Главно мюфтийство

 

В рамките на екскурзията си в столицата на 7 август тази година (сряда) ученици от коран-курсовете на селата Бабяк и Кузьово (Община Белица) бяха на посещение в Главно мюфтийство.

След като беше посетила и разгледала централната софийска джамия „Баня Баши“, групата бе посрещната в централната сграда на Мюсюлманско изповедание в столицата.

„Екскурзиантите бяха разведени в сградата на Мюсюлманско изповедание и имаха възможността да се запознаят с работата на всеки един от отделите в Главно мюфтийство. Гостите бяха приети  от главния мюфтия на мюсюлманите в Република България д-р Мустафа Хаджи, с когото проведоха лична среща в офиса му. Главният секретар Джелал Фаик и началникът на Отдел „Образование“ Хюсеин Карамолла запознаха децата с интересни факти около историята на Мюсюлманско изповедание в България и функционирането на институцията в наши дни.“ – разказа за Grandmufti.bgекспертът от Отдел „Иршад“ Бахри Изет.

В края на посещението си групата деца, придружавани от съпругата на ръководителя на двата курса Азис Бъсков и няколко родители, беше изпратена от любезните домакини от Главно мюфтийство с почерпка и скромни подаръци – издания на Мюсюлманско изповедание.