Едни прекрасни сохбети в едни прекрасни делиормански села

 

Прекрасни религиозни беседи, т.н. сохбети, се провеждат всяка седмица в петъчните вечери по инициатива на Районно мюфтийство - Шумен. Това е една добра инициатива, актуална в нашето съвремие.

От една страна, това е възможност районният мюфтия да види по-отблизо състоянието на джамиите в областта, както и да се срещне с местните имами и да се запознае с проблемите, трудностите и нуждите им.

      Това е похвално, защото… колко са управниците, които посещават подобни места? И като цяло това е все по-рядко срещано явление. Освен това, още по-важни са сохбетите, които се провеждат. Често на тях присъстват много повече хора, отколкото се събират на петъчния джума намаз.

През зимния сезон се провеждаха сохбети в около десет села, които продължават и към момента. В рамките на тези благодатни събирания се четат айети от Корана, пеят се религиозни песни  и се правят тефсири на коранични текстове. Разказват се части от житието на нашия Пратеник Мухаммед (с.а.с.), четат се и се тълкуват неговите благословени хадиси и т.н.

За съжаление, има хора, които не ценят тези инициативи. Но, от друга страна, нека си представим какво удивително чувство предизвикват те у истинските вярващи, у нашите братя мюсюлмани, които копнеят за религиозна просвета. В региона дори има села, в чиито джамии няма  имам, но по време на провеждането на сохбетите там радостта е изключително голяма.

Затова искам да благодаря на районния мюфтияна Шумен Месут Мехмедов и на неговия екип от професионалисти, които правят възможно вярващите и по отдалечените делиормански села да се възползват от религиозното знание.

Призивът ми към всички е да ценим това, което имаме, да не искаме много, защото, ако не ценим това, което имаме, може и да го загубим.

Естествено, че няма да забравя да благодаря и на всички местни мюсюлмани, които присъстват на тези делиормански беседи.

Аллах да е доволен от всички вас за това, че уважавате тези сохбети, както и че сте част от тях.

 

Автор: Йонуз Е. Йонуз, ученик в ДУ ,,Нювваб“ – Шумен