В Свищов се проведе редовно заседание на имамите от Районно мюфтийство – Велико Търново

 

         Редовното месечно заседание за месец април на имамите от великотърновско се проведе на 11 април 2018 година в джамията на град Свищов. Имамите от региона бяха посрещнати от домакините Сюлейман Муртаза – имам на джамията в град Свищов, и Генчо Конов – председател на местното мюсюлманско настоятелство.

         Дневният ред на заседанието включваше редица въпроси, като сред тях бяха тези за подготовката за посрещането на месец Рамазан, провеждането на семинар за преподавателите в летните коран-курсове във великотърновско. На работната среща беше обсъдено организирането и провеждането на традиционен сюннет, който беше насрочен за месец май тази година.

         Във връзка с предстоящата 27-ма нощ от месец Реджеб – нощта Мирадж, имамите взеха решение празнични програми по случая да се проведат в две населени места в региона – в джамиите на Велико Търново и на село Петко Славейково (Община Севлиево). И на двете места тържествата по случай Мирадж кандили ще се проведат на 13 април (петък) след вечерната молитва (акшам намаз), като ще включат четене на Коран-и Керим, мевлид и други.

         Заседанието в град Свищов завърши с обяд за присъстващите, след който имамите имаха възможност да продължат обсъжданията и разговорите си в приятелска, неформална обстановка.

Автор: Л. Чаушева